Kolsyreis - All information om Kolsyreis

Hur gör man kolsyreis?

Göra kolsyreis

För att tillverka och göra kolsyreis eller torris behövs det koldioxid. Koldioxiden uppstår t.ex. vid förbränning och människan har ökat halten koldioxid i atmosfären kraftigt under industrialliseringen. Förvärvarande består atmosfären av cirka 400 ppm (parts per million) vilket innebär att det går att göra i det närmaste obegränsade mängder kolsyreis.

För att skapa kolsyreis används det faktum att gasens tryck är linjärt i förhållande till dess temperatur och att gaser övergår i vätskeform när trycket ökar. Kolsyreis eller kolsyresnö skapas på följande sätt:

  • Koldioxidgasen pressas ihop under högt tryck (15-20 bar) så att den övergår i vätskeform. Det ökande trycket gör att gasen blir varmare
  • Koldioxidvätskan kyls ned till omkring -20°C
  • Trycket minskas så att vätskan åter blir gas under lägre tryck vilket gör att gasen kyls när trycket minskar
  • Den minskade temperaturen gör att delar av koldioxiden faller ut som kolsyresnö
  • Kolsyresnön pressas sedan samman till kutsar, pellets eller stänger av kolsyreis eller torris


Kolsyreis

Att göra egen kolsyreis

Det är inte lätt eller billigt att göra egen kolsyreis hemma. Det krävs mycket utrustning och lite kunskap om hur du gör torris. I Sverige finns det två större företag som dominerar markanden för kolsyreis. De som tillverkar kolsyreis, kolsyresnö och torris är:

Du kan dock fuska att göra kolsyresnö hemma genom att tömma en gammal kolsyrebrandsläckare i en tygsäck.

Kolsyreis är en restprodukt

Kolsyreis bildas också som en restprodukt när ammoniak framställs. Ofta används denna torrisen till miljövänlig blästring utan restprodukter.