Kolsyreis - All information om KolsyreisKolsyreis

Kolsyreis

Kolsyreis är kall koldioxid som är i fast form. På engelska kallas kolsyreis för dry ice eftersom det inte blir någon vätska kvar när kolsyreisen tinat.

Kolsyreisen kallas också för torris eller kolsyresnö fast det är en viss skillnad på kolsyreis och kolsyresnö.

Kolsyreisen är kolsyresnö som pressats ihop till ett homogent stycke is. Anledningen till att man pressar ihop kolsyresnön till kolsyreis är att isen får lägre specifik yta. Detta gör att kolsyreisen inte förgångas så snabbt som kolsyresnön utan behåller sin kyla under mycket längre tid.

Det är inte skillnad på kolsyreis och torris utan bara två ord för samma sak, fryst koldioxid. Fördelarna med kolsyreis jämfört med vanlig is gjord på vatten är att den är mycket kallare samt inte bildar några blöta våta fläckar när den smälter.

Kemin för kolsyreis

Mer om Kolsyreis

Kolsyreis består av koldioxid, CO2, som är en nästan luktfri och färglös gas vid normala temperaturer och tryck.

Genom att kyla ned koldioxiden till under -78°C övergår gasen till fast form.

När kolsyresnö eller kolsyreis värms upp vid normalt lufttryck upp så övergår isen inte till vätskeform utan går direkt från fast form till gasform, så kallad sublimering. Detta göra att det inte blir några blöta fläckar kvar när kolsyreisen värms upp.Fakta om Kolsyreis

Nedan kan ni se lite fakta om kolsyreis och torris:

  • Kolsyreisen smälter (sublimeras) vid -78.4°C
  • Densiteten för kolsyreis är cirka 1400 kg/m³ vilket är 50% mer än för vanlig is
  • När ett kilo kolsyreisen sublimeras skapas mer än ½ m³ koldioxidgas vid normalt lufttryck
  • 1 kilo kolsyreis motsvarar samma kyleffekten som 2 kg vanlig is