Kolsyreis - All information om Kolsyreis

Blästring med kolsyreis - Torrisblästring

Kolsyreis

Det går att blästra med kolsyreis och torris på ett mycket miljövänligt sätt och inte lämnar några restavfall. Detta gör att blästring med kolsyreis är mycket lämpligt i offentliga miljöer eller där människor och maskiner annars kan skadas och irriteras av blästersand.Blästring med torris

Exempel på när blästring med torris och kolsyreis är mycket lämpligt är:

 • Husfasader av t.ex. tegel eller puts vilket även kan fungera som klottersanering
 • Tryckerivalsar och andra delar av ett tryckeri
 • Maskindelar och komponenter inom industrin
 • Rök- eller sotskadade byggnader
 • Rengöring av livsmedelproduktion
 • Rengöra elektriska installationer och komponenter
 • Hårt smutsade tak och väggar
 • Bilrenovering av gamla bilar eller använda bildelar

Företag som utför kolsyreisblästring

Kolsyreis

Nedan hittar du ett par företag som utför blästring med kolsyreis och torrisblästring.

 • Xena Entreprenad
 • BlästerMäster
 • Coor Service Management
 • Corvara
 • Cryotech
 • Industrimiljö VÄST
 • Isblästringsbolaget
 • Scandinavian Dry Ice
 • SmartBlästring

Blästra med kolsyreis