Kolsyreis - All information om Kolsyreis

Förvaring av kolsyreis

Förvaring av kolsyreis

När man förvara kolsyreis brukar isen ligga i en isolerade frigolitlåda. I lådan kan isen ligga ett par dagar och beroende på mängden is. Vi normal temperatur förångas kolsyreisen ganska långsamt.

Ungefärliga förvaringstider för kolsyreis är:

  • 1 kg kolsyreis i en frigolitlåda - cirka 16 timmar
  • 10 kg kolsyreis i en frigolitlåda - cirka 24 timmar
  • 1 kg kolsyreis öppet i rumstemperatur (20°C) försvinner på cirka 6 timmar